Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 nr. 23
 

Agenda:

 

 12 februari  Rapport groep 8 mee
 14 februari  Carnaval - thema liefde
 15, 19, 20 en 21 februari  Adviesgesprekken groep 8 
 16 februari  Rapport groep 3 t/m 7 mee 
 20 t/m 22 februari  10-min gesprekken groep 3 t/m 7
 23 februari t/m 2 maart  Voorjaarsvakantie
     Carnaval
Woensdag 14 februari vieren wij Carnaval. Het thema is ‘Liefde’.

Wij vinden het leuk als de leerlingen verkleed komen. Voor deze ochtend hebben wij al veel hulpouders gevonden. Dank hiervoor! Mocht u het ook nog leuk vinden om te helpen, geef dit dan door aan de leerkracht. Ook u mag verkleed komen!

De ouderraad zorgt voor drinken en wat lekkers (een pauzehapje hoeft u dus niet mee te geven). De kinderen zijn, zoals gewoonlijk, om 12.00 uur uit. Wij hopen op een feestelijke, liefdevolle ochtend! Alaaf!

 

 

    
     Koningsspelen
Zoals u in het jaaroverzicht heeft kunnen lezen, hebben wij de koningsspelen op donderdag 26 april ( voorafgaand aan de meivakantie) gepland. Het veld van Olympia is ook al gereserveerd.

Nu blijkt echter dat de landelijke koningsspelen op vrijdag 20 april worden gehouden.

Wij hebben besloten om vast te houden aan de datum donderdag 26 april.

We zullen wel meedoen met het koningsspelen ontbijt op vrijdag 20 april en zullen dan op het digibord de opening van de koningsspelen volgen.

 

We hebben op 26 april veel hulpouders nodig. Wilt u deze datum alvast noteren?

Verdere info volgt z.s.m.

    
     Flessenactie
Het gaat goed met de flessenactie. Er is op de Rijnlust al € 112,- en op Brittenburg € 104,50 opgehaald! De flessenactie loopt tot 30 maart.

Ondertussen zijn wij als school ook bezig met het aanschrijven van fondsen en stichtingen voor sponsorgeld. 

 

Bag 2 School:

Vanaf 2 april t/m 8 juni gaan we meedoen met Bag 2 School. 

Bag 2 School is een internationaal bedrijf met een groene kijk op de maatschappij. Zij verzamelen kleding van scholen, kinderdagverblijven en sportclubs in Nederland en keren per kilo een bedrag uit. Bag 2 School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een prima middel om van niet meer gebruikte kleding af te komen en om scholen te laten sparen voor een extraatje (onze schoolpleinen).

 

We hebben allemaal wel kleren in onze kast hangen die we al jaren niet meer hebben gedragen of die te klein zijn geworden voor de kinderen. Vanaf april kunt u de kleding in (vuilnis) zakken inleveren op school.

Wat mag allemaal ingezameld worden: goede kwaliteit kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffels, schoenen per paar, riemen, ceintuurs en handtassen.

    
     Schoolgesprek.nl
De meeste ouders hebben het 10-minutengesprek (15-minuten voor groep 8) al ingepland in Schoolgesprek.nl. Dat is fijn. Heeft u zich nog niet aangemeld voor een gesprek, dan heeft u hiervoor nog de gelegenheid tot zondagavond 11 februari. Maandag worden de gezinnen die nog niet ingepland zijn, door ons ingedeeld.

 

Hier is de link  om in te loggen in Schoolgesprek.nl

Het wachtwoord is uw eigen postcode met huisnummer.

 

Als het niet lukt, kunt u mailen naar: administratie.cirkel@degroeiling.nl

    
     Instroom leerlingen
Binnenkort gaan wij ons al buigen over de formatie voor het schooljaar 2018-2019.

Vriendelijk verzoek om jongere broertjes en zusjes in te schrijven bij ons op school. Zo kunnen we rekening houden met de instroom van kleuters en de groepsgrootte. Een inschrijfformulier kunt u afhalen bij de administratie bij Merijn of Mea.

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1D

In februari zijn/worden Ruben, Bram en Adam 4 jaar. 
Hartelijk gefeliciteerd en veel plezier op de Cirkel.
 
Rianne is deze week als eerste meisje in groep 1D een dag bij ons wennen. 
Welkom bij ons op school!
Groep 1/2
We hebben de afgelopen weken gewerkt aan het thema verkeer. Ook hebben we afgelopen dinsdag "in het echt" overgestoken. Vraagt u maar bij het oversteken aan uw kind hoe dit veilig kan!!

Komende week ronden we dit thema af en werken we over carnaval.

 

Woensdag 14 februari mogen alle kleuters verkleed komen. Ons thema is "liefde" i.v.m. natuurlijk Valentijnsdag.

 

Groep 1/2a

Vanaf deze week komen de logeervriendjes weer mee naar huis. Voor groep 1 is dit Pompom. Hij komt logeren en neemt zijn koffer mee met kleding en een knuffel. In het voorvakje zit een schriftje. Hier kunnen de belevenissen van Pompom worden opgeschreven met eventueel een foto erbij. 

Voor groep 2 is er een nieuw logeer vriendje: Borre. Borre neemt zijn koffer mee met daarin 3 boekjes. Elke avond kan er een boekje voorgelezen worden. Ook in deze koffer zit een schriftje waar de gebeurtenissen van Borre kan worden geschreven, met eventueel een foto erbij. 

 

Groep 2/3
Dinsdag hebben de kinderen de eerste les van Broadway gevolgd. Tijdens de twee musicallessen wordt er toneelgespeeld, gedanst en gezongen vanuit het Jungle Book-thema. Aanstaande dinsdag volgen wij de tweede les.


Deze week hebben de eerste kinderen hun veterstrikdiploma behaald. Alle kinderen van groep 2/3 mogen dit diploma halen. Op school oefent juf Sari met de kinderen en u kunt thuis ook oefenen. 


Vandaag is ons logeervriendje Borre voor het eerst met twee kinderen uit de klas mee naar huis gegaan. In zijn logeerkoffer zitten drie boekjes, zodat er iedere avond kan worden (voor)gelezen. In zijn dagboek lezen wij graag jullie belevenissen met Borre terug.

 
Aanstaande woensdag is het Carnaval. Het thema is liefde. Fijn dat wij deze ochtend al vier hulpouders hebben om een groepje te begeleiden. Wij zoeken voor deze ochtend nog twee hulpouders. 


De kinderen van groep 2 hebben vandaag gefietst op het plein, met hun eigen fiets. De foto's volgen op de website. 
De kinderen van groep 3 hebben vandaag een brief meegekregen over duo-lezen. Wij zoeken hulpouders voor het lezen. 

Groep 3
Wat hadden we een leuke week! Dinsdag een hele leuke Broadway- les van de Brede School “Jungle Book”. Er werd gezongen, gedanst en geacteerd. Volgende week hebben we nog een les en natuurlijk kunnen kinderen die dat leuk vinden lessen volgen bij de Brede School.

 

Woensdag was onze tweede verkeersles op het plein, het was wel heel koud maar gelukkig scheen ook de zon.

 

Met rekenen werken we inmiddels aan blok 4. Daarbij tellen we nu tot 30, heen en terug en met sprongen van 2 en 5, we schrijven ook getallen tot 30 en plaatsen ze in volgorde van klein naar groot, we leren optellen en aftrekken tot 20 en het herkennen van dubbelen (2+2) en bijna-dubbelen (2+3), we tellen op het rekenrek en gebruiken daarbij de 5-structuur, we rekenen met geld tot 10 euro en leren klokkijken mat halve uren. Ook oefenen we met het automatiseren van de sommen tot 10.

Groep 4
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen het eerste rapport van groep 4 mee.

 

Op woensdag 14 februari vieren we Valentijnsdag/ carnaval. De klas is al helemaal in de sfeer van het carnaval. Alle kinderen mogen verkleed op school komen en we gaan er een leuk feest van maken.

 

Vrijdag 16 febr. is Julien jarig en op zaterdag 17 febr. is Yasmin jarig.

Vanaf deze week zal juf Mariam behalve op de maandag en de vrijdag ook iedere donderdag in de groep aanwezig zijn.

Groep 6
Het huiswerk voor deze week: groep 6a heeft dinsdag natuurtoets 3. De samenvatting heeft iedereen meegekregen. Groep 6 b heeft donderdag geschiedenistoets 3. Ook deze kinderen hebben een samenvatting mee naar huis gekregen. Zoals jullie weten, staan alle samenvattingen ook op onze webpagina's!

 

Dinsdag 13-2 heeft groep 6b een improvisatie/toneel les, die gegeven wordt door de vader van Jeroen.

 

Derenzo uit 6a heeft vandaag afscheid genomen van de klas en van de Cirkel. Wij wensen hem veel succes en plezier op zijn nieuwe school in Berkel en Rodenrijs. Eliane uit 6b heeft woensdag haar verjaardag gevierd, nog van harte gefeliciteerd!

 

Twee teams uit onze groepen 6 hebben deelgenomen aan het schoolschaaktoernooi. Zij hebben allemaal een medaille gewonnen. Foto's staan inmiddels op de site. 

Groep 7
Carnaval

Woensdag gaan we gezellig met elkaar carnaval vieren op school. Groep 7b zoekt nog 1 begeleider voor een spel. Het belooft een leuke ochtend te worden.

Mokveld

Gisteren hebben de leerlingen van 7a een bezoek gebracht aan het bedrijf Mokveld. Donderdag 22 februari a.s. zijn de leerlingen van groep 7b uitgenodigd. Voor deze dag zijn we nog op zoek naar 1 ouder/opa/oma die mee zou willen fietsen en een klein groepje zou willen begeleiden.

Huiswerk

Dinsdag heeft groep 7b de toets van natuur.

Donderdag heeft groep 7a de toets van geschiedenis.

Nieuwsbrief Brede School
De nieuwsbrief van de Brede School kunt u via deze link weer lezen.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62