samenwerking kleuters

Welkom op De Cirkel

Ons motto is: “Ieder kind een toptalent”. Het ene kind is goed in rekenen, het ander blinkt uit in creativiteit. We gaan uit van datgene waar uw kind goed in is en stimuleren het om gebruik te maken van hun eigen talent en elkaars talent.

  • Vertrouwen
    Wij zijn een veilige school, waarin we in een sfeer van vertrouwen en plezier met elkaar samenwerken. Heldere regels zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Lees verder ›
  • Eigenheid
    Op onze school hebben we oog voor de eigen talenten en kwaliteiten van ieder kind. Elke groep werkt op drie niveaus. Leerlingen die meer aankunnen, vinden in de tweewekelijkse verrijkingsgroep of plusklas extra uitdaging. Aan kinderen met dyslexie besteden we extra aandacht met de methode Pi-Spello. Lees verder ›
  • Ambitie
    Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot respectvolle mensen die het beste uit zichzelf halen. We stellen heldere doelen en maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Moderne lesmethodes, een snelle glasvezelverbinding, digiborden en computers in elke klas zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

Nieuws

De meivakantie is begonnen!
23 apr 2017 - Twee weken meivakantie! De Citotoets is achter de rug! Op de groepspagina's van de groepen 8 kunt u hierover een mooi verslag lezen én foto's zien van de ontspanning na afloop van de toets. 

Ook de Koningsspelen zijn voorbij, al is de koning pas donderdag 27 april echt jarig...

 

 

Lees meer ›


Preview foto
Techniekmiddagen.
06 apr 2017 - Vrijdag 7 april sluiten we de techniekweken voor groep 5 t/m 8 af. Afgelopen twee weken waren er iedere middag twee groepen druk aan het werk met technische opdrachten. Met behulp van veel enthousiaste hulpouders, -opa's en een handige stagiair zijn de leerlingen actief bezig geweest. Lees meer ›