samenwerking kleuters

Welkom op De Cirkel

Ons motto is: “Ieder kind een toptalent”. Het ene kind is goed in rekenen, het ander blinkt uit in creativiteit. We gaan uit van datgene waar uw kind goed in is en stimuleren het om gebruik te maken van hun eigen talent en elkaars talent.

  • Vertrouwen
    Wij zijn een veilige school, waarin we in een sfeer van vertrouwen en plezier met elkaar samenwerken. Heldere regels zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Lees verder ›
  • Eigenheid
    Op onze school hebben we oog voor de eigen talenten en kwaliteiten van ieder kind. Elke groep werkt op drie niveaus. Leerlingen die meer aankunnen, vinden in de tweewekelijkse verrijkingsgroep of plusklas extra uitdaging. Aan kinderen met dyslexie besteden we extra aandacht met de methode Pi-Spello. Lees verder ›
  • Ambitie
    Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot respectvolle mensen die het beste uit zichzelf halen. We stellen heldere doelen en maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Moderne lesmethodes, een snelle glasvezelverbinding, digiborden en computers in elke klas zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

Nieuws

de Grote Rekendag
15 mrt 2017 -

A.s. woensdag 22 maart is de Grote Rekendag. Kijk voor meer informatie èn voor foto's van huisnummers die de kinderen opgestuurd hebben, onder het kopje directe links.


Na de voorjaarsvakantie
25 feb 2017 -

 

We kijken terug op een geslaagde juffen/meesterverjaardag en een gezellig Carnavalsfeest, afgelopen vrijdag 24 februari. Ouders die hebben meegeholpen met de organisatie: hartelijk bedankt!

 

 

 

In de vakantie werd er in de Mammoet de finale zaalvoetbal gespeeld door twee jongens- en één meisjesteam uit groep 8. Dit gebeurde op maandag 27 februari. Die middag , omstreeks 12:30 uur, werd bekend dat de jongens van groep 8 eerste zijn geworden. Gefeliciteerd!!

 

 

 

Zaterdag 4 maart wordt er gedamd in het Archeon, in Alphen aan de Rijn, door een team uit groep 6a. Deze jongens wonnen de derde prijs in de voorrondes en hebben nu de provinciale finale schooldammen bereikt! Veel succes op zaterdag!