samenwerking kleuters

Welkom op De Cirkel

Ons motto is: “Ieder kind een toptalent”. Het ene kind is goed in rekenen, het ander blinkt uit in creativiteit. We gaan uit van datgene waar uw kind goed in is en stimuleren het om gebruik te maken van hun eigen talent en elkaars talent.

  • Vertrouwen
    Wij zijn een veilige school, waarin we in een sfeer van vertrouwen en plezier met elkaar samenwerken. Heldere regels zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Lees verder ›
  • Eigenheid
    Op onze school hebben we oog voor de eigen talenten en kwaliteiten van ieder kind. Elke groep werkt op drie niveaus. Leerlingen die meer aankunnen, vinden in de tweewekelijkse verrijkingsgroep of plusklas extra uitdaging. Aan kinderen met dyslexie besteden we extra aandacht met de methode Pi-Spello. Lees verder ›
  • Ambitie
    Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot respectvolle mensen die het beste uit zichzelf halen. We stellen heldere doelen en maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Moderne lesmethodes, een snelle glasvezelverbinding, digiborden en computers in elke klas zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

Nieuws

Uitnodiging ouderavond Kind en co
15 apr 2016 - Beste ouder(s) en verzorger(s),
De Groeiling en Kindcentra Midden Nederland (KMN) Kind & Co zijn in juli 2015 een samenwerkingsverband aangegaan en gezamenlijk gaan wij de ambitie om op de Groeilingscholen zogenaamde IKC’s (Integraal KindCentra) te realiseren, vorm en inhoud geven. Deze prachtige uitdaging krijgt op de Cirkel gestalte met de start van een peutergroep en de overname van de BSO van Quadrant. In deze brief stellen wij ons graag kort aan u voor en informeren wij u over de plannen. Lees meer ›

Presentatie Andere Schooltijden
11 mrt 2016 - Via onderstaande links kunt u de presentatie Andere Schooltijden nog eens rustig bekijken. Lees meer ›