samenwerking kleuters

Welkom op De Cirkel

Ons motto is: “Ieder kind een toptalent”. Het ene kind is goed in rekenen, het ander blinkt uit in creativiteit. We gaan uit van datgene waar uw kind goed in is en stimuleren het om gebruik te maken van hun eigen talent en elkaars talent.

  • Vertrouwen
    Wij zijn een veilige school, waarin we in een sfeer van vertrouwen en plezier met elkaar samenwerken. Heldere regels zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Lees verder ›
  • Eigenheid
    Op onze school hebben we oog voor de eigen talenten en kwaliteiten van ieder kind. Elke groep werkt op drie niveaus. Leerlingen die meer aankunnen, vinden in de tweewekelijkse verrijkingsgroep of plusklas extra uitdaging. Aan kinderen met dyslexie besteden we extra aandacht met de methode Pi-Spello. Lees verder ›
  • Ambitie
    Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot respectvolle mensen die het beste uit zichzelf halen. We stellen heldere doelen en maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Moderne lesmethodes, een snelle glasvezelverbinding, digiborden en computers in elke klas zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

Nieuws

Kerstkoor op de Cirkel
08 dec 2016 -

Vandaag hebben ruim veertig kinderen meegezongen in het kerstkoor. Het klonk prachtig! Wil je thuis de liedjes oefenen? Klik op het plaatje om de liedteksten te zien. Veel plezier! Donderdag 15 december repeteren we voor de tweede en laatste keer.

 


Sinterklaas!
05 dec 2016 -

Maandag 5 december vierden we het Sinterklaasfeest op school. Hierboven zitten kinderen vol verwachting de surprises te bekijken, die iedereen heeft meegebracht die ochtend. We hopen dat iedereen een gezellige dag heeft gehad! Op verschillende groepspagina's kunt u foto's zien van het Sinterklaasfeest in de eigen groep.