samenwerking kleuters

Welkom op De Cirkel

Ons motto is: “Ieder kind een toptalent”. Het ene kind is goed in rekenen, het ander blinkt uit in creativiteit. We gaan uit van datgene waar uw kind goed in is en stimuleren het om gebruik te maken van hun eigen talent en elkaars talent.
  • Vertrouwen
    Wij zijn een veilige school, waarin we in een sfeer van vertrouwen en plezier met elkaar samenwerken. Heldere regels zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Lees verder ›
  • Eigenheid
    Op onze school hebben we oog voor de eigen talenten en kwaliteiten van ieder kind. Elke groep werkt op drie niveaus. Leerlingen die meer aankunnen, vinden in de tweewekelijkse verrijkingsgroep of plusklas extra uitdaging. Aan kinderen met dyslexie besteden we extra aandacht met de methode Pi-Spello. Lees verder ›
  • Ambitie
    Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot respectvolle mensen die het beste uit zichzelf halen. We stellen heldere doelen en maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Moderne lesmethodes, een snelle glasvezelverbinding, digiborden en computers in elke klas zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

Nieuws

Klaar voor de start.......
16 aug 2017 -

Nu de laatste vakantieweek is ingegaan, zijn we op school alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Maandag 21 augustus gaan de deuren weer open om 8:20 uur. Om 8:30 uur beginnen de lessen. Wij hebben er zin in! Een grote verandering dit jaar is de invoering van het continurooster; het is dan ook belangrijk dat iedereen maandag een lunchpakketje bij zich heeft. Iedere schooldag gaat de school om 14:30 uur uit, behalve op woensdag: dan eindigen de lessen om 12:00 uur.

Op de eerste maandag hebben de leerlingen van groep 6b, de beide groepen 7 en de beide groepen 8 al meteen hun gymspullen nodig: zij krijgen de eerste dag al gymles van onze nieuwe gymjuf Jolijn.

 

Binnenkort volgt meer informatie en worden de groepspagina's van onze website aangepast voor het komende jaar. Voor nu wensen wij iedereen maandag een goede start, en een fijn nieuw schooljaar! 


Fijne vakantie allemaal!
12 jul 2017 -