Kindcentrum 0-12 jaar

Kindcentrum De Cirkel biedt basisonderwijs en kinderopvang aan in een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar. Het  kindcentrum bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf, peutergroep en voor- en naschoolse opvang (BSO). Het kindcentrum is een samenwerking tussen Stichting De Groeiling en Kind & Co Ludens.

Het kinderdagverblijf is vijf dagen per week open en biedt kinderopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Aanvullend is er op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag een VVE-gecertificeerde peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Vanuit het kinderdagverblijf en de peutergroep is er een natuurlijke overgang naar groep 1, doordat de kinderen gewend zijn aan de omgeving en de kleuterleerkrachten en dagritme al kennen.

De voor- en naschoolse opvang (BSO), waar kinderen vijf dagen per week terecht kunnen, sluit aan bij de schooltijden. Tijdens vakanties en vrije dagen van school (studiedagen) is de BSO open. Vanaf 7 jaar kan gekozen worden tussen de BSO op school of de sport BSO op Olympia. Kinderen die naar de sport BSO gaan, fietsen  na schooltijd gezamenlijk, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker, naar de sportvelden van Olympia.

Basisonderwijs

Kinderdagverblijf De Cirkel

Peutergroep De Cirkel

BSO De Cirkel