Ouderraad

Alle ouders van De Cirkel zijn lid van de ouderraad (OR). Het lidmaatschap voor de ouderraad wordt automatisch verkregen, zodra uw kind op school zit. Aan de leden wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van €25,00 per kind per jaar. Van deze bijdrage worden extra activiteiten bekostigd, zoals de sportdag, Sinterklaas en Kerst. Voor het zomerfeest (groep 1-2), de schoolreis (groep 3 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8) wordt een aparte bijdrage gevraagd.

De ouderraad (OR) wordt vertegenwoordigd door een groep enthousiaste ouders, die graag meehelpt met het organiseren van activiteiten voor de kinderen op school.

De voornaamste activiteiten die de OR (mee) organiseert en begeleidt, zijn:

  • Schoolfotograaf
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Sportdag
  • Schoolreis
  • Zomerfeest
  • Laatste schooldag

Het bestuur van de OR legt jaarlijks inhoudelijke en financiële verantwoording af tijdens de jaarvergadering. Ook wordt tijdens de jaarvergadering de begroting voor het daaropvolgend schooljaar besproken. Alle ouders zijn welkom bij de jaarvergadering.        De jaarvergadering is de gelegenheid om nieuwe ideeën in te brengen en invloed uit te oefenen op de besteding van de ouderbijdrage.

U bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen of de ouderraad te komen versterken. Bij vragen of interesse in de OR kunt u contact opnemen via or.cirkel@degroeiling.nl of via Social Schools: Ouderraad (OR) Cirkel.