Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) denken, praten en beslissen ouders en leerkrachten mee over allerlei schoolzaken. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld over het schoolplan, de (verkeers)veiligheid, de financiën en de onderwijskwaliteit. De directeur legt verantwoording af aan de MR over de realisatie van de gestelde jaardoelen en de behaalde leerresultaten. Sommige onderwerpen, zoals het aantal en de data van de studiedagen in een schooljaar, hebben goedkeuring nodig van de MR.

De ouders die zitting hebben in de MR zijn verkozen en vertegenwoordigen alle ouders van De Cirkel. Zij willen graag weten wat er onder ouders leeft. Heeft u vragen of bespreekpunten? Neem dan contact op met de MR via mr.cirkel@degroeiling.nl of via een bericht op Social Schools: medezeggenschapsraad (MR) Cirkel. Ook bent u van harte welkom om aan te sluiten bij een van de MR vergaderingen.

Wanneer de zittingstermijn van een ouder in de MR afloopt, ontstaat er een vacature die onder alle ouders van onze leerlingen kenbaar wordt gemaakt.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Stichting De Groeiling heeft ook een

 

 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

 

(GMR). De GMR denkt, praat en beslist mee over zaken die voor alle scholen van De Groeiling belangrijk zijn.