Onderwijskwaliteit

We werken volgens een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat leerlingen op basis van leeftijd gegroepeerd zijn en een gezamenlijk lesprogramma doorlopen. Daarbinnen stemmen we het onderwijs af op de verschillen in de groep.

Brede ontwikkeling 

Wij stimuleren de brede ontwikkeling van kinderen. Hieronder verstaan we:

  • cognitieve ontwikkeling (verwerven, verwerken en toepassen van kennis);
  • sociaal-emotionele ontwikkeling (zoals omgaan met anderen en samenwerken);
  • lichamelijke ontwikkeling (bewegingsonderwijs);
  • muzikale en creatieve ontwikkeling;
  • werkhouding en zelfstandig leren

Hoge verwachtingen

We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen en vinden het belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Voor de hoofdvakken (spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen) werken we in drie niveaugroepen. We bieden een basisinstructie aan de hele klas. Kinderen die snel door de basisstof heen gaan krijgen extra leerstof en we bieden extra herhaling, ondersteuning en uitleg aan kinderen die meer moeite met de leerstof hebben. Sommige kinderen volgen een eigen onderwijsprogramma.