Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar en is gevestigd op onze onderbouwlocatie Brittenburg. Het kinderdagverblijf is vijf dagen per week open van 7.30 tot 18.30 uur. Er is een mooie groepsruimte, die grenst aan het buitenspeelplein.        De ruimte is huiselijk ingericht en heeft een rustige uitstraling. De groep biedt door het spelmateriaal en de inrichting de juiste uitdaging voor alle leeftijden.

Kinderopvang & doorgaande lijn

Het kinderdagverblijf is onderdeel van Kindcentrum De Cirkel. Het Kindcentrum biedt basisonderwijs en kinderopvang aan, in een doorgaande didactische lijn van 0 tot 12 jaar. 

De dag is ingedeeld volgens een vast ritme met diverse activiteiten. De activiteiten die worden aangeboden, zoals voorlezen, zingen, spel en knutselen, worden afgestemd op een thema. Dit geeft de kinderen houvast en structuur. Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert de taalontwikkeling en besteedt ook aandacht aan sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels. De pedagogisch medewerkers bieden zowel een fysieke als sociaal-emotionele veilige omgeving, waarin de kinderen volop begeleid worden in hun ontwikkeling. De kinderen kunnen op hun eigen manier en tempo op onderzoek uit gaan.

Meer informatie over het kinderdagverblijf vindt u op de site van Kind & Co Ludens. Bent u nieuwsgierig naar het kinderdagverblijf? Vraag vrijblijvend een rondleiding aan. 

Kind & Co Kinderdagverblijf De Cirkel