Schooltijden

Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en zijn alle kinderen welkom op school. Ouders/verzorgers van kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mogen mee naar binnen om hun kind weg te brengen. Vanaf groep 5 komen de kinderen zelfstandig binnen. Om 8.30 uur start het lesprogramma.

We hanteren een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op school lunchen. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. De lunchpauze duurt een half uur. Tijdens deze pauze wordt er gegeten en buitengespeeld. De begeleiding wordt verzorgd door de eigen leerkracht, een andere medewerker van school of een vaste vrijwilliger.

 

Groep 1 en 2

 Maandag  08.30 - 14.30 uur
 Dinsdag  08.30 - 14.30 uur
 Woensdag  08.30 - 12.00 uur
 Donderdag  08.30 - 14.30 uur
 Vrijdag  08.30 - 12.00 uur

Groep 3 t/m 8

 Maandag  08.30 - 14.30 uur
 Dinsdag  08.30 - 14.30 uur
 Woensdag  08.30 - 12.00 uur
 Donderdag  08.30 - 14.30 uur
 Vrijdag  08.30 - 14.30 uur