Hulpouders

Wij nodigen u uit om actief deel te nemen aan ‘het schoolleven’, onder andere via de ouderraad, de MR en als vrijwilliger. Bij diverse activiteiten wordt de hulp van ouders, verzorgers, opa's en oma's zeer gewaardeerd. U bent van harte welkom om te komen helpen. De ene keer vraagt de leerkracht van uw kind om hulp, bijvoorbeeld bij een bezoek aan een externe locatie of voor het begeleiden van een verkeersles op het schoolplein. Bij een schoolbrede activiteit komt de vraag meestal vanuit de Ouderraad (OR).

Aan het begin van het schooljaar worden per klas een of twee ouders gevraagd om klassenouder te worden. De taak van een klassenouder is om, op verzoek van de leerkracht of leden van de OR, ouderhulp te organiseren voor diverse activiteiten.