Peutergroep, VVE-gecertificeerd

Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zijn welkom bij peutergroep De Cirkel op onze onderbouwlocatie Brittenburg. De peutergroep is er op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur. Na de lunch gaan de kinderen weer naar huis. 

Kinderen leren bij de peutergroep samenwerken en samen spelen, nemen deel aan kringactiviteiten en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek. Alle activiteiten van de dag passen binnen het thema dat op dat moment centraal staat. De thema’s sluiten aan bij de thema's van de groepen 1 en 2. De peutergroep is VVE gecertificeerd, wat betekent dat de pedagogisch medewerkers gespecialiseerd zijn in de taalstimulering van jonge kinderen. 

Doorgaande lijn 

Onze peutergroep is een fijne, veilige plek voor uw kind en biedt een goede voorbereiding op de basisschool. De werkwijze in de peutergroep sluit aan op de werkwijze in groep 1, waardoor de overgang naar de basisschool op natuurlijke wijze gemaakt kan worden. 

Meer informatie over de peutergroep vindt u op de site van Kind & Co Ludens. Bent u nieuwsgierig naar de peutergroep? Vraag vrijblijvend een rondleiding aan. 

Kind&Co Peutergroep De Cirkel