Stichting De Groeiling

Basisschool De Cirkel maakt onderdeel uit van Stichting De Groeiling. De Groeiling is een katholiek en interconfessioneel schoolbestuur voor meer dan 20 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in 7 gemeenten in en rondom Gouda. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor alle scholen en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Meer informatie over Stichting De Groeiling vindt u hier.