samenwerking kleuters

Welkom op De Cirkel

Ons motto is: “Ieder kind een toptalent”. Het ene kind is goed in rekenen, het ander blinkt uit in creativiteit. We gaan uit van datgene waar uw kind goed in is en stimuleren het om gebruik te maken van hun eigen talent en elkaars talent.
  • Vertrouwen
    Wij zijn een veilige school, waarin we in een sfeer van vertrouwen en plezier met elkaar samenwerken. Heldere regels zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Lees verder ›
  • Eigenheid
    Op onze school hebben we oog voor de eigen talenten en kwaliteiten van ieder kind. Elke groep werkt op drie niveaus. Leerlingen die meer aankunnen, vinden in de tweewekelijkse verrijkingsgroep of plusklas extra uitdaging. Aan kinderen met dyslexie besteden we extra aandacht met de methode Pi-Spello. Lees verder ›
  • Ambitie
    Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot respectvolle mensen die het beste uit zichzelf halen. We stellen heldere doelen en maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Moderne lesmethodes, een snelle glasvezelverbinding, digiborden en computers in elke klas zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

Nieuws

Koningslunch op de Cirkel
20 apr 2018 -

Koningslunch dankzij JUMBO Bloemendaal

Het was even stressen gisteren, toen bleek dat onze bestelling voor het Koningsontbijt/lunch per ongeluk gecancelled was door de organisatie van de Koningsspelen. JUMBO Bloemendaal heeft fantastisch geholpen door alsnog te zorgen voor lunch en deze kostenloos ter beschikking te stellen. We willen de JUMBO hier hartelijk voor bedanken!

Zelf boterhammen smeren en lekker beleg uitkiezen...

... en daarna lekker opeten in het zonnetje!!

Dat was even genieten vandaag!


Techniekmiddagen
15 mrt 2018 -

De techniekmiddagen voor groep 5 t/m 8 zijn bezig en duren twee weken. Iedere middag wordt er door een andere groep gezaagd, getimmerd, geconstrueerd en gewerkt met electriciteit. Vrijdag 22 maart is de laatste techniekmiddag van dit schooljaar.