samenwerking kleuters

Welkom op De Cirkel

Ons motto is: “Ieder kind een toptalent”. Het ene kind is goed in rekenen, het ander blinkt uit in creativiteit. We gaan uit van datgene waar uw kind goed in is en stimuleren het om gebruik te maken van hun eigen talent en elkaars talent.
  • Vertrouwen
    Wij zijn een veilige school, waarin we in een sfeer van vertrouwen en plezier met elkaar samenwerken. Heldere regels zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Lees verder ›
  • Eigenheid
    Op onze school hebben we oog voor de eigen talenten en kwaliteiten van ieder kind. Elke groep werkt op drie niveaus. Leerlingen die meer aankunnen, vinden in de tweewekelijkse verrijkingsgroep of plusklas extra uitdaging. Aan kinderen met dyslexie besteden we extra aandacht met de methode Pi-Spello. Lees verder ›
  • Ambitie
    Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot respectvolle mensen die het beste uit zichzelf halen. We stellen heldere doelen en maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Moderne lesmethodes, een snelle glasvezelverbinding, digiborden en computers in elke klas zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

Nieuws

Singelloop 14-9-2018
16 sep 2018 -

Afgelopen vrijdag liepen meer dan 60 kinderen van onze school mee en een aantal leerkrachten. Er stonden er veel ouders en kinderen langs de kant om aan te moedigen. Bovenstaande leuke foto van de warming-up...  Lees meer ›


Welkom terug op de Cirkel
02 sep 2018 -

De afgelopen week zijn we gestart met onze nieuwe groepen. Na eerste dagen lijkt iedereen zich al weer aardig op z'n plek te voelen, ook is er alweer hard gewerkt die eerste dagen. Helaas hebben de Snappets (dat zijn de tablets, waarvan we gebruik maken tijdens de rekenles vanaf de groepen 4) wat meer moeite met de start van het nieuwe schooljaar, maar dat gaat hopelijk beter de komende tijd. De eerste weekbrief heeft u vrijdag al gekregen, en staat ook op de homepage van deze site. Daarin staat onder meer dat er dinsdagavond 11-9 een informatieavond georganiseerd wordt voor de groepen 1 t/m 7. Eén dag later is er een informatieavond speciaal voor de groepen 8. Van harte aanbevolen. 

De groepspagina's van alle groepen worden binnenkort aangepast, zodat u daar weer informatie kunt vinden die de groep van uw kind betreft.