samenwerking kleuters

Welkom op De Cirkel

Ons motto is: “Ieder kind een toptalent”. Het ene kind is goed in rekenen, het ander blinkt uit in creativiteit. We gaan uit van datgene waar uw kind goed in is en stimuleren het om gebruik te maken van hun eigen talent en elkaars talent.
  • Vertrouwen
    Wij zijn een veilige school, waarin we in een sfeer van vertrouwen en plezier met elkaar samenwerken. Heldere regels zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Lees verder ›
  • Eigenheid
    Op onze school hebben we oog voor de eigen talenten en kwaliteiten van ieder kind. Elke groep werkt op drie niveaus. Leerlingen die meer aankunnen, vinden in de tweewekelijkse verrijkingsgroep of plusklas extra uitdaging. Aan kinderen met dyslexie besteden we extra aandacht met de methode Pi-Spello. Lees verder ›
  • Ambitie
    Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot respectvolle mensen die het beste uit zichzelf halen. We stellen heldere doelen en maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Moderne lesmethodes, een snelle glasvezelverbinding, digiborden en computers in elke klas zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

Nieuws

Vacature op de Cirkel per 1-1-2019
12 dec 2018 - De Cirkel heeft per 1 januari 2019 een vacature. Klik hier voor de advertentie.

Afscheid meester Mohamed
29 nov 2018 -

Vandaag nam meester Mohamed, onze conciërge, na 15 jaar afscheid van de Cirkel. Dat afscheid ging niet onopgemerkt. Vanmiddag waren meer dan 300 leerlingen naar het plein van de Brittenburg gekomen om meester Mohamed toe te zingen. Hier en daar werd een traantje weggepinkt. Lees meer ›