samenwerking kleuters

Welkom op De Cirkel

Ons motto is: “Ieder kind een toptalent”. Het ene kind is goed in rekenen, het ander blinkt uit in creativiteit. We gaan uit van datgene waar uw kind goed in is en stimuleren het om gebruik te maken van hun eigen talent en elkaars talent.
  • Vertrouwen
    Wij zijn een veilige school, waarin we in een sfeer van vertrouwen en plezier met elkaar samenwerken. Heldere regels zorgen dat kinderen, leerkrachten en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Lees verder ›
  • Eigenheid
    Op onze school hebben we oog voor de eigen talenten en kwaliteiten van ieder kind. Elke groep werkt op drie niveaus. Leerlingen die meer aankunnen, vinden in de tweewekelijkse verrijkingsgroep of plusklas extra uitdaging. Aan kinderen met dyslexie besteden we extra aandacht met de methode Pi-Spello. Lees verder ›
  • Ambitie
    Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen tot respectvolle mensen die het beste uit zichzelf halen. We stellen heldere doelen en maken leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Moderne lesmethodes, een snelle glasvezelverbinding, digiborden en computers in elke klas zijn daarbij voor ons vanzelfsprekend.

Nieuws

Schoolreisje 14 juni 2018
14 jun 2018 -  

Vandaag even geen rekenen en taal... wel tijd voor veel plezier, gezelligheid en saamhorigheid met de groepen 3 t/m 7 in Duinrell. Alles is voorspoedig verlopen, mede dankzij de inzet van veel ouders. Wij hopen dat iedereen een fijne dag gehad heeft en bedanken iedereen die daaraan heeft bijgedragen! 


Goudse Singelloop: uiterste inschrijving scholierenloop is 30 juni a.s.
12 jun 2018 -

Op vrijdag 14 september a.s. in de vroege avond, zijn veel van onze leerlingen van plan mee te doen aan de 30e Goudse Singelloop. Zoals u wellicht al weet, is er een speciale scholierenloop van 1 of 2 kilometer, door de mooie binnenstad van Gouda. Traditioneel is onze school ieder jaar goed vertegenwoordigd tijdens dit sfeervolle evenement. Tot nu toe hebben zich al 41 leerlingen ingeschreven! Op 30 juni a.s. sluit de inschrijving, wacht dus niet te lang met opgeven. Voor inschrijven kunt u hier terecht. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkrachten.