BSO (voor-/naschoolse opvang)

Kind & Co Ludens verzorgt de voor- en naschoolse opvang (BSO) op locatie Brittenburg.  De opvang is van maandag t/m vrijdag, in de schoolvakanties en tijdens studiedagen. De voorschoolse opvang is open vanaf 7.30 uur en uw kind wordt om 8.20 uur naar de eigen groep op school gebracht. De naschoolse opvang sluit aan op een schooldag en is open tot 18.30 uur. Tijdens vakanties en studiedagen is de BSO de hele dag open.

Vanaf 7 jaar kan gekozen worden tussen de naschoolse opvang op school of de sport BSO. Kinderen die naar de sport BSO gaan, fietsen na schooltijd gezamenlijk, onder begeleiding van een pedagogisch medewerker, naar de sportvelden van Olympia.

Door onze samenwerking zorgen we voor een goede overgang van opvang naar school en andersom. Wilt u meer informatie over de buitenschoolse opvang? Vraag vrijblijvend een rondleiding aan. 

Meer informatie over de voor- en naschoolse opvang vindt u op de site van Kind & Co Ludens.

Kind & Co BSO De Cirkel

Kind & Co Sport BSO Olympia